"> Proiectele CJ Arad din 2019 în domeniul asistenței sociale - Zoom ARAD

Proiectele CJ Arad din 2019 în domeniul asistenței sociale

Zoom Arad

˝Domeniul protecției copilului și a persoanelor vulnerabile reprezintă o preocupare deosebită a conducerii Consiliului Județean Arad. Sistemul de asistență socială, în anul 2019, a fost responsabilitatea noastră. Și consider că am avut grijă și am investit în acest domeniu sensibil, asigurând finanțarea legală pentru persoanele din Arad cu nevoi speciale. Am considerat că aceste persoane nu pot fi abandonate sub niciun pretext, chiar dacă în mod evident ele nu reprezintă o prioritate pentru guvernanți. Scopul nostru a fost acela de a integra în societate categorii de persoane vulnerabile: persoanelor cu dizabilități, copii care au abandonat școala, copii cu dizabilități mentale sau femei victime ale violenței domestice.¨ a prezentat Iustin Cionca, președintele CJA Arad coordonatele în care s-a desfășurat activitatea în acest domeniu.

Proiectele din 2019 ale CJA în domeniul asistenței sociale

Gala persoanelor cu dizabilități – proiect finalizat. Scopul: să exemplifice câștigul societății ca urmare a integrării persoanelor cu dizabilități, de a-i privi pe cei cu dizabilități altfel decât în mod uzual. Valoarea proiectului:10.576,64 lei

Copii integrați în școală și comunitate – proiect în evaluare. Scopul: o intervenție eficientă în scopul mai bunei integrări școlare a 221 de copii cu CES și reducerii riscului de abandon școlar pentru 779 de copii selectați în grupurile țintă din 21 de școli din județele Arad, Alba și Ialomița. Bugetul proiectului: 6.382.219,00 lei. Finanțare prin: Granturile Norvegiene 2014-2021.

Sistem Integrat de Date – Proiect pilot, aflat în faza de elaborare. Scopul: nevoia de a identifica cele mai bune soluții privind asigurarea implementării unui sistem unitar şi integrat de obținere a drepturilor și facilităților acordate, în baza legii, persoanelor cu dizabilități din județul Arad. Soluţia propusă constă în crearea unui sistem informatic integrat care să interconecteze instituțiile cu care persoanele cu diazbilități intră în contact pentru a-și dobândi drepturile și facilitățile ca urmare a încadrării în grad de handicap.

Proiect VIP PLUS – „Voluntariat – Initiative-Profesionalism pentru calitate in serviciile de zi destinate copiilor din comunitati vulnerabile” – Proiect aflat în faza de elaborare. Scopul: crearea unui ghid metodologic pentru aplicarea de practici non-discriminatorii și de abilitare vizând integrarea comunitară a tuturor copiilor, inclusiv a celor de etnie romă – în conformitate cu standardele în vigoare pentru serviciile de zi. Finanțare: Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Proiect privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domesticeVENUS – Proiect aflat în faza de elaborare. Scopul: creare la nivel județean a unui nou tip de serviciu social, destinat victimelor violenței în familie. Finanțare: Guvernul României. Bugetul proiectului (județul Arad): 1.371.741,76 lei.

Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități OPAL – Proiect aflat în faza de elaborare. Scopul: Creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități din municipiul Arad și prevenirea instituționalizării acestora. Valoarea totală a proiectului: 344.567 lei, lei.

TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor – Proiect aflat în faza de elaborare. Scopul: Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali. Finanțare: Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Construirea a două case de tip familial Hansel și Gretel și reabilitarea unui centru de zi și recuperare pentru copii cu dizabilități mentale Simba – Proiect aflat în faza de elaborare. Scopul: Creșterea calității vieții copiilor cu dizabilități din sistemul de protecție a copilului și din comunitate, prin construirea a două case de tip familial și înființarea unui centru de zi și recuperare pentru copii cu dizabilități mentale. Finanțare: fonduri europene. Bugetul total al proiectului: 4.660.000,00 lei.

Extinderea și reabilitarea Centrului de Criză – Proiect sustenabil. Perioada de sustenabilitate: 2015-2020. Finanțare: fonduri europene. Valoare proiectului: 3.321.865,37 lei. Scop: Eficientizarea sistemului de servicii sociale oferite de către D.G.A.S.P.C. Arad prin extinderea şi reabilitarea unui Centru de Criză.

Egalitate de șanse la o viață împlinită – Proiect sustenabil. Perioada de sustenabilitate: 2015-2019. Scop: Facilitarea integrării sociale și a accesului pe piaţa muncii pentru persoane aflate în risc de marginalizare şi excluziune socială. Finanțare: fonduri europene. Valoare proiectului: 2.255.667,00 lei.

Prevenirea sarcinii nedorite în județul Arad – Proiect sustenabil. Perioada de sustenabilitate: 2016-2019. Finanţare: Fondul Român de Dezvoltare Socială. Scop: Prevenirea sarcinii nedorite și reducerea numărului de copii abandonați. Scăderea incidenței sarcinii nedorite în rândul adolescentelor. Reducerea numărului de copii abandonați/instituționalizați. Reintegrarea socială, familială, școlară și profesională a femeilor care intră în categoria beneficiarilor direcți ai proiectului. Creșterea gradului de implicare a comunității locale și a celorlalte instituții ale statului.

EDUC-PLUS- Formare permanentă și profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protecție – Proiect sustenabil. Perioada de sustenabilitate: 2016-2020. Finanțare: fonduri europene. Valoarea proiectului: 762,190.00 lei.

Comentarii pe Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

CJA a sprijinit cultura și turismul în 2019

Cultura a făcut parte dintre domeniile în care Consiliul Județean Arad a investit mult în anul 2019. Am accesat fonduri pentru a contribui la creșterea surselor de finanțare a activității. În parteneriat cu Consiliul Județean Bekes, Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad se află în plin proces de editare a […]