"> Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad a decis ca 8 noi localități să intre în planul roșu - Zoom ARAD

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad a decis ca 8 noi localități să intre în planul roșu

Zoom Arad
Queues at supermarkets for Easter expenses in Milan, Italy on April 9, 2020. Photo by Maurizio Maule/IPA/ABACAPRESS.COM

ROMÂNIA

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEȚUL ARAD

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ARAD

HOTĂRÂREA

nr. 67 din 30.10.2020

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare a C.J.S.U. Arad

din data de 30.10.2020

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, având în vedere:

 • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Hotărârea Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Hotărârea Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Hotărârea Guvernului nr.729/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Hotărârea Guvernului nr.782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Hotărârea Guvernului nr.856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.49/2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • Ordinul nr.5487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

 • dispoziţiile art. 22 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

 • art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

 • prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 84 din 17.02.2016;

 • Hotarârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.43/27.08.2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice;

 • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad nr.12232/30.10.2020 înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Arad cu nr. 9325/30.10.2020 din care se constată că, față de situația înregistrată la data ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad, 27.10.2020, în următoarele unități administrativ-teritoriale, la data prezentei hotărâri, a fost depășită incidența de 1,5 cazuri la 1000 de locuitori, fără a depăși incidența de 3 cazuri/1000 de locuitori: Ineu, Archiș, Buteni, Ghioroc, Macea, Moneasa și Secusigiu;

 • Se constată că, față de situația înregistrată la data ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Arad, 27.10.2020, în următoarele unități administrativ-teritoriale, la data prezentei hotărâri, a fost depășită incidența de 3 cazuri/1000 de locuitori: Sebiș, Bârsa, Dieci, Grăniceri, Hălmăgel, Peregu Mare, Semlac și Zădăreni,

în vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 0600 – 2300, în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate în coloana III a tabelului cuprins în Anexa la prezenta Hotărâre, respectiv fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 0600 – 2300, în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate și în perioadele menționate în coloana IV a tabelului cuprins în Anexă.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) este interzisă în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate și în perioadele menționate în coloana V a tabelului cuprins în Anexa la prezenta Hotărâre.

(3) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 0600 – 2300, în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate în coloana III a tabelului cuprins în Anexa 1 la prezenta Hotărâre, respectiv fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 0600 – 2300, în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate și în perioadele menționate în coloana IV a tabelului din Anexă.

(4) Activitatea prevăzută la alin. (3) este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare situate în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate și în perioadele menționate în coloana V a tabelului cuprins în Anexa la prezenta Hotărâre .

(5) În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) și (3) este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

(6) Este interzisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci în toate unitățile administrativ-teritoriale situate pe teritoriul administrativ al județului Arad.

Art. 2. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minim 2 metri între mese și participarea a maxim 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Art. 3. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri, în perioada 31.10.2020-13.11.2020, în toate localitățile situate pe teritoriul administrativ al județului Arad.

Art. 4. (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00 – 23.00, în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate în coloana III a tabelului cuprins în Anexa la prezenta Hotărâre, respectiv fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 06.00 – 23.00, în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate și în perioadele menționate în coloana IV a tabelului din Anexă.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) este interzisă în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate și în perioadele menționate în coloana V a tabelului cuprins în Anexa la prezenta Hotărâre.

(3) Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin actele normative în vigoare.

(4) Se instituie obligația operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) de a respecta orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin actele normative în vigoare și de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în spațiu, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu cât și pentru clienți și de a respecta normele de igienă sanitară stabilite prin actele normative în vigoare.

Art. 5. În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor în nicio unitate administrativ-teritorială situată pe teritoriul administrativ al județului Arad.

Art. 6. (1) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate în coloana III a tabelului cuprins în Anexa la prezenta Hotărâre, respectiv fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate și în perioadele menționate în coloana IV a tabelului din Anexă.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) este interzisă în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate și în perioadele menționate în coloana V a tabelului cuprins în Anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 7. Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in, precum și organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt interzise în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate și în perioadele menționate în coloanele IVși V ale tabelului curpins în Anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 8. (1) Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin actele normative în vigoare.

(2) Organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase, este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate. Se interzice participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități.

Art. 9. (1) Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.

(2) Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.

(3) Organizarea evenimentelor private prevăzute la alin. (1) și (2) este interzisă în toate unitățile administrativ-teritoriale situate pe teritoriul administrativ al județului Arad, pe toată durata stării de alertă.

Art. 10. Se interzice organizarea/desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit art.1 pct.2-18 din Anexa nr.3 la H.G. nr.856/2020.

Art. 11. Se suspendă activitatea în piețele de toate categoriile, bâlciuri, oboare, târguri săptămânale etc., cu excepția piețelor agroalimentare și a zonelor în care se comercializează produse agroalimentare (legume și fructe), în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate și în perioadele menționate în coloanele IVși V ale tabelului curpins în Anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 12. (1) Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în spațiile comerciale, în mijloacele de transport în comun și la locul de muncă și de a respecta normele de igienă sanitară stabilite prin actele normative în vigoare.

(2) Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele asemenea), falezele, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 de metri de intrarea în perimetrul școlii în unitățile administrativ-teritoriale evidențiate și în perioadele menționate în coloana IV a tabelului curpins în Anexa la prezenta Hotărâre.

(3) Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani în toate spațiile publice închise și deschise, aglomerate sau neaglomerate, din unitățile administrativ-teritoriale evidențiate și în perioadele menționate în coloana V a tabelului cuprins în Anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 13. (1) Având în vedere scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile/instituțiile de învățământ preșcolar și școlar din județul Arad, avizate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, ca urmare a analizei epidemiologice a fiecărei unități administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5487/1.494/31.08.2020, unitățile/instituțiile de învățământ din unitățile administrativ-teritoriale în care incidența cazurilor este egală sau mai mare de 3 la 1.000 de locuitori, intră în scenariul 3, cu predarea cursurilor în sistem online, în toate unitățile administrativ-teritoriale și în perioadele menționate în coloana V din Anexa la prezenta hotărâre.

(2) Instituțiile de învățământ superior, situate în municipiul Arad, vor aplica măsurile stabilite în cuprinsul hotărârilor senatului universitar.

(3) În ceea ce privește creşele şi afterschool-urile, acestora li se aplică reglementările prevăzute la art. 10 pct. 1 din Anexa nr.3 a Hotărârii Guvernului nr.856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art. 14. Prezenta Hotărâre se completează cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și cu alte acte normative în vigoare.

Art. 15. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad va transmite prezenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor și autorităților publice cu responsabilități în această materie, precum și unităților administrativ-teritoriale.

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad

PREFECT

Gheorghe STOIAN

Anexă la Hotărârea CJSU nr. 67 din 30.10.2020

Nr.

Unitatea administrativ teritorială

Incidență între sub 1,5 la 1.000 de locuitori

Incidență între 1,5 și 3 la 1.000 de locuitori / Perioada restricțiilor aplicate

Incidență peste 3 la 1.000 de locuitori / Perioada restricțiilor aplicate

I

II

III

IV

V

A.

Municipii :

1.

Arad

24.10.2020-06.11.2020

B.

Oraşe :

2.

Chişineu Criş

21.10.2020-03.11.2020

3.

Curtici

21.10.2020-03.11.2020

4.

Ineu

31.10.2020-13.11.2020

5.

Lipova

28.10.2020-10.11.2020

6.

Nădlac

24.10.2020-06.11.2020

7.

Pecica

28.10.2020-10.11.2020

8.

Pâncota

9.

Sântana

21.10.2020-03.11.2020

10.

Sebiş

31.10.2020-13.11.2020

C.

Comune :

11.

Almaş

28.10.2020-10.11.2020

12.

Apateu

13.

Archiş

31.10.2020-13.11.2020

14.

Bata

15.

Beliu

16.

Birchiş

17.

Bârsa

31.10.2020-13.11.2020

18.

Bârzava

24.10.2020-06.11.2020

19.

Bocsig

21.10.2020-03.11.2020

20.

Brazii

28.10.2020-10.11.2020

21.

Buteni

31.10.2020-13.11.2020

22.

Cărand

28.10.2020-10.11.2020

23.

Cermei

24.

Chisindia

25.

Conop

26.

Covăsînţ

27.

Craiva

28.

Dezna

21.10.2020-03.11.2020

29.

Dieci

31.10.2020-13.11.2020

30.

Dorobanţi

31.

Felnac

28.10.2020-10.11.2020

32.

Fîntînele

33.

Frumuşeni

34.

Ghioroc

31.10.2020-13.11.2020

35.

Grăniceri

31.10.2020-13.11.2020

36.

Gurahonţ

21.10.2020-03.11.2020

37.

Hălmagiu

24.10.2020-06.11.2020

38.

Hălmăgel

31.10.2020-13.11.2020

39.

Hăşmaş

40.

Igneşti

41.

Iratoşu

21.10.2020-03.11.2020

42.

Livada

28.10.2020-10.11.2020

43.

Macea

31.10.2020-13.11.2020

44.

Mişca

45.

Moneasa

31.10.2020-13.11.2020

46.

Olari

47.

Păuliş

48.

Peregu Mare

31.10.2020-13.11.2020

49.

Petriş

50.

Pilu

51.

Pleşcuţa

24.10.2020-06.11.2020

52.

Săvîrşin

53.

Secusigiu

31.10.2020-13.11.2020

54.

Seleuş

55.

Semlac

31.10.2020-13.11.2020

56.

Sintea Mare

57.

Socodor

21.10.2020-03.11.2020

58.

Şagu

28.10.2020-10.11.2020

59.

Şeitin

21.10.2020-03.11.2020

60.

Şepreuş

24.10.2020-06.11.2020

61.

Şicula

62.

Şilindia

63.

Şimand

21.10.2020-03.11.2020

64.

Şiria

65.

Şiştarovăţ

66.

Şofronea

21.10.2020-03.11.2020

67.

Tauţ

21.10.2020-03.11.2020

68.

Tîrnova

69.

Ususău

70.

Vărădia

de Mureş

21.10.2020-03.11.2020

71.

Vinga

28.10.2020-10.11.2020

72.

Vîrfurile

21.10.2020-03.11.2020

73.

Vladimirescu

21.10.2020-03.11.2020

74.

Zăbrani

24.10.2020-06.11.2020

75.

Zădăreni

31.10.2020-13.11.2020

76.

Zărand

28.10.2020-10.11.2020

77.

Zerind

78.

Zimandu Nou

28.10.2020-10.11.2020

Comentarii pe Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Next Post

Liga 1, etapa 9-a: FC Botoşani - UTA Arad 2-3, arădenii sunt pe loc de play-off!

Meciul a început cu două ratări ale arăenilor în primul minut de joc, apoi Vlad Morar a dus-o în avantaj pe UTA în minutul 4, cu primul său gol în Liga 1 după 3 ani şi jumătate. Moldovenii au întors însă rezultatul până la pauză, în doar 5 minute, Botoşaniul […]